Sem Vural kimdir?

"İnanmak istemiyorum, bilmek istiyorum."
Carl Sagan